Red israël

De tijd is gekomen. We verwachten het al. Het was niet mogelijk dat de wilde verdorvenheid van Israël voor altijd zou worden geaccepteerd. De elohim - scheppers van al het leven op aarde, degenen die de zonen van israël samen brachten naar het beloofde land om daar de derde tempel te bouwen die de ambassade zou zijn waar zij naar zouden terugkeren - hebben hun bescherming van Israël teruggetrokken. Zij hebben alle echte joden gevraagd - degenen die vredelievend zijn, degenen die het ware jodendom in hun hart dragen, degenen die messias rael erkennen als hun afgezant -om onmiddellijk israël en het palestijnse grondgebied te verlaten.

Wie zijn de joden?

Gedurende duizenden jaren heeft het joodse volk over deze planeet gezworven als een ongemakkelijke gast, geïnspireerde bewondering, jaloezie, verachting, haat en liefde. Geen andere beschaving heeft zoveel vitaliteit en wil om te overleven laten zien. Ze heeft honderden generaties van voorspoed en tegenslag overleefd, achteruitgang en glorie, inclusief ettelijke en mislukte pogingen door anderen om ze te vernietigen.

De joodse missie

Als het gekozen volk hebben joden een missie uit te voeren. Maar misschien moeten we in plaats daarvan zeggen dat er niet één specifieke missie maar dat het aantal missies even groot is als het aantal talenten van ons volk.

Over het geheel moeten we liefdevol, zorgzaam en vrijgevig zijn, en onze slimheid delen met de rest van de wereld. De vooruitgang van de mensheid is veel verschuldigd aan geniale, universele joodse breinen. Laten we myriaden van nieuwelingen onder ons vinden!

Wie zijn wij?

Joden voor rael zijn joden die besloten hebben deel te nemen aan de raeliaanse revolutie. Raeliaan te zijn verleent volle betekenis aan ons judaïsme en stelt ons in staat deel uit te maken van het ware gekozen volk, zij die actief zijn, universeel en liefhebbend. Wij werken te allen tijde naar het goede van alle mensen.

De joodse missie

Als het gekozen volk hebben joden een missie uit te voeren.
Maar misschien moeten we in plaats daarvan zeggen dat er niet één specifieke missie maar dat het aantal missies even groot is als het aantal talenten van ons volk....LEES MEER

Wie zijn wij?

Joden voor rael zijn joden die besloten hebben deel te nemen aan de Raeliaanse revolutie. Raeliaan te zijn verleent volle betekenis aan ons judaïsme en stelt ons in staat deel uit te maken van het ware gekozen volk, zij die actief zijn, universeel en liefhebbend. Wij werken te allen tijde naar het goede van alle mensen....LEES MEER

Wij roepen alle joden op


Om iedere ochtend wakker te worden met de oprechte en hernieuwde wil om liefde te brengen aan alle mensen.

Om alle uitingen te weigeren van een oud, stoffig judaïsme en altijd moderniteit en wetenschap voor traditie te plaatsen.

LEES MEER

De joodse revolutie

Doorheen hun geschiedenis, oscilleerde het joodse volk tussen de verleiding van isolement en het risico van het zich openstellen voor de wereld. Het maakt niet uit hoe vijandig de condities zijn die ze in het vooruitzicht hebben, openheid is de enige toelaatbare attitude voor joden die joods willen blijven. De joden zijn iets speciaals gegeven om rond hen te verspreiden. Als zij dit niet doen, dan zijn zij de naam jood niet waardig.

LEES MEER