De joodse revolutie

Doorheen hun geschiedenis, oscilleerde het joodse volk tussen de verleiding van isolement en het risico van het zich openstellen voor de wereld. Het maakt niet uit hoe vijandig de condities zijn die ze in het vooruitzicht hebben, openheid is de enige toelaatbare attitude voor joden die joods willen blijven. De joden zijn iets speciaals gegeven om rond hen te verspreiden. Als zij dit niet doen, dan zijn zij de naam jood niet waardig.

Helaas wordt de kortzichtige houding de heersende trend, vooral onder krankzinnige invloed van het hedendaagse arrogante en fascistische israël. Bijgevolg, zonder radicale verandering zal het joodse volk onvermijdelijk verdwijnen - waarschijnlijk niet als stam, maar zeker als uitverkoren volk. Anders zullen het dan overnemen als ‘het licht over de naties' (dit is reeds begonnen), waardoor de joden worden gereduceerd tot een egocentrisch, paranoïde, hebberig en onderontwikkeld restant van hun voormalige status.