Wij steunen

Een grootse joods-palestijnse staat

Boven alle andere stappen die moeten worden gezet, is de belangrijkste de oprichting van een grote staat israël/palestina. Joden en palestijnen zijn beide in de eerste plaats afstammelingen van de joden die die hun thuis niet verlieten nadat titus jeruzalem had verwoest, zoals gewoonlijk wordt aangenomen. Een nieuwe verenigde staat, samengesteld uit beiden groepen, zal het centrum worden van het midden-oosten, en uiteindelijk van de hele wereld, zoals het bestemt is, zodra de raelianen de ambassade, de 'derde tempel' hebben gebouwd om de elohim, onze scheppers, officieel te verwelkomen.

Het bereiken van dit doel is de enige reden waarom de staat israël in 1948 in het leven werd geroepen. Daarom hopen we dat de israëliërs hun tot hun rede komen en begrijpen dat hun land enkel bestaat vanwege de bereidheid van de elohim. Als israël volhardt in haar kortzichtige zelfbeklag en xenofoob beleid, dan zal de 'derde tempel' elders worden gebouwd worden en zal israël opnieuw worden verlaten, zoals ze al meerdere keren daarvoor is verlaten.

De tijd is gekomen dat de joden de drijfkracht zijn van universele liefde! Waarom zouden wij anders zijn verkozen? Om anderen te onderwerpen en te vernederen? Nee, de elohim hebben ons gekozen om voor alle naties te zorgen en weg te maken voor een betere wereld. Maar als wij als joden te zwak en zelfzuchtig zijn om een dergelijke missie uit te voeren, dan is het ons recht om gewoon normale mensen te zijn. Maar als dit is wat wij willen, dan moeten wij het land dat ons is toegekend weggeven, als een teken van onze status. Dan zou er een nieuw volk verrijzen om de wensen van de elohim uit te voeren.