De joodse missie

Als het gekozen volk hebben joden een missie uit te voeren.

Maar misschien moeten we in plaats daarvan zeggen dat er niet één specifieke missie maar dat het aantal missies even groot is als het aantal talenten van ons volk.

Over het geheel moeten we liefdevol, zorgzaam en vrijgevig zijn, en onze slimheid delen met de rest van de wereld. De vooruitgang van de mensheid is veel verschuldigd aan geniale, universele joodse breinen. Laten we myriaden van nieuwelingen onder ons vinden!