Red Israël van de ondergangBoodschap van de Elohim op 6augustus 70 AH aan het Joodse volk

Ik Yahweh adresseer deze boodschap aan het Joodse volk door de mond van mijn zoon en Profeet Raël.
U heeft alle voorbeeldige waarden van het Judaïsme verraden door het land en huizen te stelen die u niet toebehoren, en vooral door het niet respecteren van mijn meest belangrijke gebod: “Gij zult niet doden” en het accumuleren van nucleaire wapens die in staat zijn miljoenen mensen in een klap te doden en het ontsteken van een wereldoorlog die onze gehele creatie kan vernietigen.
Derhalve is de bescherming die aan Israël was toegezegd vanaf vandaag volledig ingetrokken en ik vraag alle echte Joden om het Land van Palestina zo spoedig mogelijk te verlaten.
We hadden deze bescherming voorzien in de hoop dat de rede en het respect die inherent zijn aan het Judaisme, samen met de bouw van de Ambassade, de derde Tempel van de oude geschriften waar we zouden zijn teruggekeerd, deze staat vol met belofte zou dwingen om zo de Palestijnse mensen toe te staan terug te keren naar hun huizen en hun land in een multiraciale en multiculturele staat als voorbeeld voor de gehele mensheid en zo een spiritueel baken zou vormen voor de drie grote monotheïstische religies.
Daarentegen zijn de stijfkoppige mensen die ternauwernood ontsnapt zijn aan de Nazi genocide en concentratiekampen nog meer verstijfd. Ze behandelden onze laatste Profeet en zijn verzoek voor de Ambassade met verachting. Ze creëerden concentratiekampen voor de Palestijnen wiens huizen en Land ze hebben gestolen. Ze bombardeerden het concentratiekamp wat Gaza is en ze ontwerpen zelfs een finale oplossing met als doel de Palestijnse genocide.
Daarom is onze bescherming nu beëindigd en de echte Joden zijn opnieuw gedoemd tot een nieuwe diaspora en te midden van de andere Naties van de Aarde te leven, terwijl ze weigeren wapens te dragen voor iedere willekeurige natie en om iedere natie te laten profiteren van hun genialiteit en creativiteit.
De enige echte Joden zijn natuurlijk anti-zionist en we feliciteren de religieuze Joden die zionisme weigeren en Israël reeds hebben verlaten.

Raëlianen zijn nu de echte Joden, de enigen die fysiek de Ambassade wensen te bouwen om onze terugkeer te verwelkomen, en niet op gestolen land. We vragen alle Joden om Israël zo spoedig mogelijk te verlaten, zich te bekeren tot het Raëlisme, en de Palestijnen te steunen die feitelijk voornamelijk afstammelingen zijn van echte Joden die zich zeer lang geleden tot de Islam bekeerden. Het zien van onechte Joden die uit Europa komen en de nakomelingen van Joden afslachten die in Israël woonden sinds bijbelse tijden, is een hartverscheurende misdaad.
Verspreid u over de wereld om de schitterende waarden van het Raëliaans-Judaïsme uit te dragen, een Judaïsme van vrede en tolerantie, een anti-rascistisch Judaïsme , een globaliserend Judaïsme gericht op het verenigen van alle naties in een wereldregering, een anti-militairistisch Judaïsme dat zich inspant voor een onmiddelijke en eenzijdige eliminatie van massavernietigingswapens, een pro-wetenschappelijk Judaïsme dat genetica en ruimteonderzoek promoot en ten slotte een Judaïsme dat zich vooral inspant voor de derde Tempel, onze Ambassade, waar we officieel zullen terugkeren om een blijvende vrede te bekrachtigen tussen alle mensen en waar alle Grote Profeten zullen terugkeren om met ons te getuigen om alle mythen te vernietigen die de tweedracht zaaiende religies hebben gecreëerd.
Jood, verlaat Israël zo snel als mogelijk “zonder omkeren”als u niet wenst om in een “zoutpilaar te veranderen” zoals gebeurde in Sodom en Gomorrah en steun de voorspelde Messias: Raël.
Vrede op Aarde en aan iedereen van goede wil!

Contact met ons op Contactformulier